Utkarsh Asked a Question
January 17, 2022 5:32 pmpts 30 pts
BASIS AND' DIMENSION 4.97. Find a subset of uj, U2, U3, U4 that gives a basis for W= span(u,) of R where:o1o9 od 7bteno . (a) = (1, 1, 1, 2, 3), u2 = (1,2, -1, -2, 1), (3, 5,-1,-2, 5), u4= (1,2, 1,-1,4) (6) u = (1, -2, 1, 3, -1), u2 = (-2,4,2, -6,2), u=(1,-3. 1,2, 1), 44 (3, -7,3, 8,1)' (c)u= (1, 0, 1, 0, 1), u2 = (1, 1,2, 1,0), u(2, 1,3,1, 1), u = (1,2, 1, 1, 1)ba () (d) u=(1,0, 1, 1, 1), u=(2, 1,2, 0, 1), u=(1, 1, 2,3,4), 4= (4.2,5,4, 6)b 7
 • 1 Answer(s)
 • 0 Likes
 • 1 Comments
 • Shares
 • Navdeep goyal 1 thankyou
  u1,u3,u3,u4 are LI so basis for w
  • cropped7288009184085738257.jpg
  Likes(0) Reply(1)
  Utkarsh
  par ans me U1,U2and U4 h